safe space kolektiv je feministický univerzitní spolek

vycházející z myšlenek intersekcionálního feminismu:

rovnoprávnost, ekologie, sociální spravedlnost, inkluze a diverzita, nehierarchie, sdílení zkušeností, solidarita, aktivismus, empatie

safe space kolektiv pořádá pravidelné akce:

Gender Fridays

Pravidelná setkání zaměřená na aktivní budování široce pojaté feministické komunity a vytvoření neformálního, pravidelného časoprostoru pro setkávání všech lidí úzce i široce spojených s Genderovými studii FHS UK.

Feministický tábor

V létě 2023 jsme už počtvrté pořádalx feministický tábor pro všechny spřízněné duše feminismu nejen z Genderových studií FHS UK. 

Jak se zapojit?

Na většinu našich akcí může přijít kdokoli, ale pokud chcete být formální součástí spolku, ozvěte se nám přes sociální sítě, mail, nebo doražte na akci. Budete ve spolku velmi vítánx!