Panelová diskuse: Genderově inkluzivní školství

V panelové diskusi moderované Ondřejem Trhoněm se pobavíme o tom, jak si české školy vedou v nastavování inkluzivního prostředí pro trans* a nebinární studující. Diskutovat budou: psycholog Jiří Procházka, odborník na genderová témata Vítězslav Slíva, lektor projektu Mezipatra na školách Adam Šindelář a školiteka LGBTQ+ inkluzivní sexuální výchovy Agáta Hrdličková. Společně se pobaví o tom, jaká je stávající situace ve školách, proč je důležité se tématu věnovat a co by se mělo změnit, aby bylo prostředí škol respektující a bezpečné pro všechy studující.

Diskutující:

Jiří Procházka vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého a studoval gender a sexualitu na Univerzitě Karlově. Pracuje jako poradenský psycholog, certifikovaný manželský a rodinný poradce 2. stupně a psychoterapeut v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje. Ve své praxi se věnuje především klientele v rámci genderové, sexuální a vztahové diverzity potýkající se s problémy pramenícími z přijetí společností nebo i sebe sama. Je tajemníkem v Prezidiu Asociace a členem Genderové expertní komory ČR.

Adam Šindelář působí jako lektor projektu Mezipatra na školách. Jako dobrovolný mentor poradny sbarvouven.cz pomáhá LGBT+ lidem. Sám prošel tranzicí. S žáky*yněmi a studenty*kami na školách se rád podělí o osobní zkušenosti s tím, jak se žije transgender lidem v České republice. Je přesvědčený, že k osobnímu rozvoji a štěstí nejen queer lidí vede cesta přes autenticitu, otevřenost a laskavost. 

Agáta Hrdličková je lektorkou programů primární prevence na základních a středních školách. Specializuje se na queerinkluzivní sexuální výchovu, prevenci xenofobie a kyberprevenci. V těchto tématech také vyvíjí metodiky a školí vyučující, rodiče i odbornou veřejnost. Studuje genderová studia na FHS UK a svou diplomovou práci věnovala tématu podpory questioning youth ve školách.

Vítězslav Slíva se dlouhodobě věnoval oblasti primárních prevencí ve školách, které se soustředí na redukci rizikových jevů, mezi něž patří i různé formy šikany. Jako odborník na toto téma pracoval v Národním ústavu vzdělávání. Na FHS UK několik let vedl kurzy, věnující se tématům nových médií a dezinformací a na MŠMT se podílel na realizaci projektu genderové rovnosti. V současnosti se věnuje strategickým koncepcím ve školství, environmentálnímu vzdělávání a dalším průřezovým oblastem vzdělávání.

Moderující:

Ondřej Trhoň je kulturní a videoherní kritik, zaměřuje se na nezávislé tituly, často s queer tematikou. Studuje doktorát na Akademii výtvarných umění, kde zkoumá náš vztah k virtuálním tělům. Pracuje také ve studiu Charles Games, překladatel a věnuje se volné tvorbě a má rád seriál Pose.