Výstava

Vystavující:

Mery je CEO analogových selfíček ve Vašem měste. Kolážista a básník na poloviční úsudek. „Koláž je pro mě médium recyklace, recese a transgrese. Rád vypadávám z formy, z rámu, z konceptu. Koláž je pro mě médium rekontextualizace a realizace. Realizace chaosu v mý hlavě, realizace trans bytí v mym těle. Koláž jsou pro mě vztahy všeho co je zdánlivě nesouvztažitelný.“

Elian Poslední (oni/jejich, popř. střídání rodů, generické maskulinum) je nebinární umělec z Prahy. Studuje fakultu humanitních studií a rádi se zabývá psychologií a filosofií převážně hororu. Jejich genderová dysforie a zkušenost s depresí se jim promítá do tvorby, ať už do hudby, poezie nebo filmů. Jejich kresby z psychiatrické léčebny a obraz týkající se prožívání sexuality budou vystaveny po celou dobu akce.