Přednáška: Trans* wellbeing

Být trans* je někdy dost o zdraví, včetně toho duševního. Český systém medicínské a úřední tranzice a přístup lidí z pomáhajících profesí je často pro trans a nebinární lidi místo pomoci spíše další přítěží. Budeme si společně povídat o obavách a přáních trans* lidí v ČR, o tom, jak se nám na cestě tranzice daří navigovat v mezích české legislativy a zdravotnictví a jak se snažíme tuto situaci změnit.

Přednášku povede:

Viktor Heumann je zakládající a dlouhodobě aktivní člen spolku Trans*parent pro podporu a prosazování práv trans* lidí v ČR. Je spoluautorem dvou výzkumných a jedné osvětové publikace mapující transgender tematiku a spolupracovníkem dalších queer a trans iniciativ. Živí se jako překladatel a stará se o menší zvířecí rodinku.