O nás

O SAFE SPACE KOLEKTIVU

safe space kolektiv je feministický univerzitní spolek, který vychází z myšlenek intersekcionálního feminismu a zabývá se sdružováním feministicky smýšlejících osob, propojováním genderových výzkumů (nejen) napříč Univerzitou Karlovou, sdílením znalostí a zkušeností, vzájemnou podporou a solidaritou ve vztahu k otázkám týkajícím se feminismu, společenské a ekologické spravedlnosti a uvádění těchto emancipačních ideálů v praxi. Spolek byl oficiálně založen v září 2021, ale tým lidí, kteří za ním stojí, už předchozí dva roky organizoval Gender Fridays (pravidelná setkávání studujících se zájmem o feminismus) a také Feministický tábor plný odborných přednášek i stmelovacích aktivit.

Hlavními činnostmi, kterými spolek zamýšlí dosahovat svého účelu, jsou:

  • zvyšování povědomí o otázkách týkajících se feminismu, společenské a ekologické spravedlnosti a prosazování vzájemné podpory a solidarity, zejména mezi studujícími;
  • poskytování poradenství studujícím a dalším fyzickým i právnickým osobám;
  • organizování vzdělávacích seminářů, symposií a konferencí;
  • rozvoj a sdílení know-how, odborných znalostí a zkušeností;
  • navazování spolupráce s organizacemi v České republice a v zahraničí;
  • navazování spolupráce a jednání se vzdělávacími institucemi, jakož i jinými veřejnoprávními a soukromoprávními osobami (právnickými i fyzickými).

Plné a aktuální znění stanov najdete tady.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám mail.

nebo sledujte naše sociální sítě: @safespacekolektiv

(facecebook i instagram)