Gender Fridays

GENDER FRIDAYS

Gender Fridays setkávání vzniklo jako vytvoření neformálního, pravidelného časoprostoru pro setkávání všech lidí s feministickým smýšlením úzce i široce spojených se studijním programem Genderových studií na FHS UK. Každé setkání nabídne vybrané téma s feministickou tématikou, součástí je i volná neformální diskuze a přátelské posezení (třeba i s nějakým pitivem v ruce).