Jazyk, gender a moc – 19. dubna 2023

19. dubna 2023, 16:30 – 21:00

Kampus Hybernská (Velký sál)

zdarma, pro kohokoli

Zveme vás na přednáškovo-diskuzní večer, který odhalí, jak jazyk formuje naše životy podle našeho genderu. Pomocí praktických příkladů si přiblížíme jazyk jako mocného tvůrce hierarchií a neviditelných hranic. Za tyto hranice se na akci pokusíme proniknout a prozkoumáme, jaké možnosti nám v tomto ohledu český jazyk dává a nedává. Kromě mnoha zajímavých podnětů si možná odnesete i odpověď na otázku: “Používáme jazyk, anebo jazyk používá nás?”

Program akce

16:30 – 17:40 – Kreativní jazyk za hranicí binarity (Jamie E. Rose)

V prvním bloku si s překladatelkou Jamie E. Rose vyzkoušíme, jak se dá s jazykem kreativně pracovat a přetvářet ho do genderově inkluzivní podoby. Jamie s námi zasdílí své zkušenosti s překládáním inkluzivně psaných zahraničních textů a zasvětí nás do toho, jak se aktuálně pracuje s nebinárními jazykovými formami v českém prostředí.


18:00 – 20:00 – Používáme jazyk, nebo jazyk používá nás? (Jana Valdrová)

Druhým blokem nás provede významná česká genderová lingvistka Jana Valdrová. Společně se budeme učit kritickému uvažování nad souvislostí mezi jazykem a mocí a rozebereme si následující otázky: Používáme jazyk, nebo jazyk používá nás? Nakolik svobodné je naše vyjadřování z hlediska genderu a které faktory se podílejí na jeho utváření? Jaké hierarchie vytváří a udržuje jazyk? Jakou roli hrají při legitimizaci binárního vnímání genderu rodná jména a příjmení?

20:00 – 21:00 – Volná diskuse a sdílení

Na závěr proběhne facilitovaná volná diskuse, během které společně posdílíme své nově nabyté poznatky a dojmy a budeme mít možnost v bezpečném prostředí ještě jednou prodiskutovat vše, co k tématu vyvstane.


Sledujte facebookovou událost, kam budeme přidávat aktuality k celé akci!