Akce v letním semestru 21/22

safe space kolektiv slaví první narozeniny

A že ten první rok stál za to! Stihlo se toho za ten rok stát opravdu nemálo a tak zde přinášíme krátký přehled akcí, které proběhly v průběhu letního semestru 2022/2023.

Krásným završením bylo získání Ceny Františky Plamínkové, které jsme si odvezlx z Feministické konference pořádané SdruŽenami. Ve spolku je nás momentálně 46 a Cena Františky Plamínkové představuje velkou podporu pro všechny naše snahy. Děkujeme!

A nyní se společně podívejme na to, co uplynulý semestr přinesl…

29.4. – Gender Friday (Feminismus a domácnost v době home officů)

Kampus Hybernská

O GF: Gender Fridays setkávání vzniklo jako vytvoření neformálního, pravidelného časoprostoru pro setkávání všech lidí s feministickým smýšlením úzce i široce spojených se studijním programem Genderových studií na FHS UK. Každé setkání nabídne vybrané téma s feministickou tématikou, po kterém následuje diskuze a přátelské posezení (třeba i s nějakým pitivem v ruce).

Práce z domova v podobě Home office možná změnila naše vnímání domácnosti a domácích prací. Jakým způsobem vnímáme jako feministky*ti domácí práce, naši domácnost a kooperaci s ostatními členy domácnosti? 

30.4. – Ať žije volba! Moje tělo, moje volba

náměstí Jana Palacha

V reakci na Pochod pro život realizovaný Hnutím pro život, které se otevřeně staví za omezování reprodukčních práv a práv queer osob, jsme spolu s dalšími feministickými iniciativami uspořádalx veřejnou akci oslavující možnost volby. “Odmítáme omezování reprodukčních práv v zahraničí i pokusy nasměrovat na stejnou cestou i legislativu v ČR. Proto chceme vyjádřit nesouhlas s Hnutím pro život a především podpořit všechny, kdo přístup k bezpečné interrupci potřebují, zprostředkovávají, hájí a brání.” 

Na akci vytoupilx: Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek), Katarzia (hudebnice), Johanna Nejedlová (Konsent), Jasmína Houdek (Moderní sebeobrana), Irena Hůlová (Amnesty International), Alyssa Dillard (hudebnice a multimediální umělkyně), Diana Young (stand-up comedy), lobbyboy&saab900turbo (rapové duo), Dominik Dabrowski (stand-up comedy).

14.5. – Gender Friday (Feminismus a partnerské vztahy)

Kampus Hybernská

Diskuzní setkání zaměřené na téma partnerských vztahů. Jak naše partnerské zkušenosti a sny formuje patriarchát, a jak do nich vstupuje feminismus? 

28.5. – safe space piknik

Stromovka

V květnu jsme uspořádalx veřejnou komunitní akci v podobě feministického pikniku ve Stromovce. Jednalo se o příjemné opoledne plné dobrého jídla, pití a příjemné bezpečné atmosféry. 

10.6. – Gender Friday (Feminismus a partnerské vztahy vol. II)

Kampus Hybernská

Druhé setkání zaměřené na téma partnerských vztahů. Společně jsme diskutovalx o tom, jak naše partnerské zkušenosti a sny formuje patriarchát a jak do nich vstupuje feminismus.

2.7.-9.7. – Feministický tábor 2022

Louňovice pod Blaníkem

Feministický tábor je týdenní komunitní setkání feministicky smýšlejících lidí, které se odehrává již třetí ročník v řadě, a kterého se letos zúčastnilo téměř 50 osob. Jedná se o neformální místo aktivistického intersekcionálního vzdělávání se, obohacování a inspirace zdola. Účastní se ho jak jednak lidé, kteří se v rámci feminismu a feministického hnutí teprve začínají orientovat (například studující Genderových studií na FHS či jiných oborů UK či jiných vysokých škol). Početnou část účastnících se osob nicméně představují rovněž lidé, jež již nějakou dobu působí v rámci feministického aktivismu a/nebo v akademické oblasti genderových studií a spřízněných oborů. 

Program byl rozdělen na ranní aktivizační blok (jóga, meditace atd.), dopolední a odpolední tematické bloky s teoretickým i praktickým a volnočasovým obsahem a večerní neformální blok (např. promítání filmů, táborák, čtení). Program se vytvářen samotným tábornictvem a poskytuje tak přílžitost pro vzájemné obohacování, vzdělávání i sdílení know-how skrze různé obory, ve kterých se účastnictvo pohybuje. 

10.8. – Být trans* (denní konference)

Kampus Hybernská 

Jaké to je Být trans* v České republice, zvláště pak ve školním prostředí? V srpnu jsme v rámci pride týdne uspořádalx minikonferenci odpoledne v Kampusu Hybernská. 

Na akci vystoupilx: spoluzakladatel organizace Trans*parent Viktor Heumann, vedoucí katedry psychologie na PedF UK Irena Smetáčková, Jiří Procházka – psycholog specializující se na podporu LGBTQ+ lidí, koordinátor projektu Genderová rovnost na MŠMT Vítězslav Slíva, lektor programu Mezipatra na školách Adam Šindelář, lektorka a školitelka LGBTQ+ inkluzivní sexuální výchovy Agáta Hrdličková, studující genderových studií věnující se aktivismu Teo Hrubý a queer básník Atrin Matuštík. Celé odpoledne probíhala v prostoru akce také výstava, v rámci které Elian Poslední a Mary je Iluze prezentovalx svou uměleckou tvorbu. 

13.8. – safe space v průvodu 

Kampus Hybernská

V rámci pridového týdne jsme naplánovalx společnou účast. Nejprve jsme se dopoledne potkalx v Kampusu Hybernská, společně jsme si přichistalx na průvod transparenty i vlastní outfity a následně vyrazilx do průvodu a později posedělx na Letné.

20.8. – na MOST PRIDE se safe space kolektivem

Most

Podporujeme Most Pride a regionální feminismus a queer aktivismus. Proto jsme uspořádalx také společnou safe space výpravu na Most Pride a vyjelx pod duhovými deštníky vyjádřit svou podporu a užít si rozmanitý program.

27.9. – Lepší budoucnost pro všechny 

Kampus Hybernská 

Společně s dalšími spolky z Kampusu Hybernská jsme v září uspořádalx v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje také odpolední akci věnovanou udržitelnosti a ekologické spravedlnosti. Akce na mnoha rovinách zkoumala otázku, jakým způsobem je potřeba naši společnost proměnit pro dosažení skutečně udržitelných změn. 

Program akce byl tvořen přednáškou Tadeáše Žďárského “Udržitelnost? Nerůst!” a panelovou debatou na téma “Udržitelnost jako cesta ke spravedlivé společnosti”. V panelové debatě vystoupilx: Tadeáš Žďárský (nerůstové politiky a vize), Lucia Zachariášová (prosazování politických změn), Michaela Kloudová (udržitelná architektura), Petra Jelínková (sociální aspekty ekologické krize).

… byl to krásný rok a to především díky Vám všem, kdo jste v tom s námi! Děkujeme a budeme se těšit na další společné aktivity!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *